Szanowni Państwo

Oddajemy w Wasze ręce „cyfrową fotokronikę” z cyklicznego projektu realizowanego przez Fundację „SOKRATES” w 2018 i następnie 2019 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych wykonaliśmy mrówczą pracę, aby dotrzeć w sumie do ponad dwóch tysięcy osób, małych mieszkańców Lublina, poszerzając ich wiedzę o zagadnienia związane z szeroko rozumianą niepełnosprawnością.

Tematyką spotkań była niepełnosprawność, integracja oraz  przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Prowadzącymi byli: Ewelina Orzechowska, Tomasz Filipowicz, Adam Radzikowski i Wiesław Olechowski.

Nasze projekty charakteryzują się tym, że podczas rozmów z młodymi ludźmi, jednym (jedną) z prowadzących spotkanie jest osoba z niepełnosprawnością. Przeważnie jest to osoba poruszająca się na wózku lub osoba niewidząca. Warto podkreślić, że kontakt face-to-face dzieci i młodzieży szkolnej z takimi ludźmi jest bardzo wartościowy, pouczający i wręcz potrzebny. Natomiast nabyte informacje po takim spotkaniu pozwalają spojrzeć szerzej na problemy dyskryminacji tej grupy osób oraz pokazują między innymi, że mimo iż wszyscy jesteśmy różni to mamy podobne pasje, zainteresowania i marzenia.

 

Zadanie zostało współfinansowane ze środków
Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu