• Osoby Niepełnosprawne - integracja i przeciwdziałanie ich dyskryminacji. Na zdjęciu Wiesław Olechowski podczas prowadzenia zajęć z uczniami szkoły podstawowej.

Szanowni Państwo

Oddajemy w Wasze ręce „cyfrową fotokronikę” z kolejnego projektu realizowanego przez Fundację „SOKRATES” w październiku i listopadzie 2018 roku. Podobnie jak w latach ubiegłych wykonaliśmy mrówczą pracę, aby dotrzeć do ponad 1300 młodych ludzi, mieszkańców Lublina, poszerzając ich wiedzę o zagadnienia związane z szeroko rozumianą niepełnosprawnością.

Tematyką spotkań (w tym roku odwiedziliśmy dwa licea, dwie szkoły podstawowe i jeden internat dla młodzieży) była niepełnosprawność, integracja oraz  przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Prowadzącymi byli: Tomasz Filipowicz, Adam Radzikowski i Wiesław Olechowski.

Nasze projekty charakteryzują się tym, że podczas rozmów z młodymi ludźmi, jednym (jedną) z prowadzących spotkanie jest osoba z niepełnosprawnością. Przeważnie jest to osoba poruszająca się na wózku lub osoba niewidząca. Warto podkreślić, że kontakt face-to-face dzieci i młodzieży szkolnej z takimi ludźmi jest bardzo wartościowy, pouczający i wręcz potrzebny. Natomiast nabyte informacje po takim spotkaniu pozwalają spojrzeć szerzej na problemy dyskryminacji tej grupy osób oraz pokazują między innymi, że mimo iż wszyscy jesteśmy różni to mamy podobne pasje, zainteresowania i marzenia.

 

Zadanie zostało współfinansowane ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na zlecenie Gminy Lublin – miasta na prawach powiatu